?

Log in

WARNING: THIS POEM IS IN ICELANDIC - The Gospel According to St. Bastard

Nov. 22nd, 2005

01:07 am - WARNING: THIS POEM IS IN ICELANDIC

Previous Entry Share Next EntryArs Poetica for Dummies

      in memoriam Pisones og annarannarra hórurassa


bókstafir eru tól og stundum er skemmtilegra að taka borvél í sundur heldur en að boreikkað omeineikkað jájájájájájá éheyrikaððúertaseja

ljóð eigekkað meina heldur vera en Vera er tímarit sem byrjaði að komút löngul0n6ulöngeftirað Aðalsteinn var ell núll enn sex uuuuuuuuu daujurdaujur

ekki yrkja um dauðann þvíanner gígantískur og handan alls sem er og án hans væri lífið endalaust og yndislegt en rosalega rossalejamiggiða ódauðlegum rottumflómkakkakakkakakkalakkalakkalökkumökkum heilu mekkirnir af flugum og kónguköngukaunguköjngulómlómlóm vafnir inn í bilið milli eins punkts og næsta púnts við hliðinjájájöjdda veitéhva áekkimáekki

ekki fjalla um dauðann því eins dauði er þrjú hundruð gráar ljósmyndir af auðum sveitabæ í snævisvæfiþökktumdökkumökkum landslagsmálverkum máluðum eftir ljósmynd tekinni eikkurntíman og annars sjónvarpaður dauði er þrjú hundruð þúsundir turna hrynjandi inni í heilum hellumþasseméoþúerum rígbundin á líkama en höfuðin frjáls skynfærin fjögur eldur vatn loft og hatur hatur hatur

ekki yrkja um hatur því hatur er ljóttljóttljótt og leiðir til tilfinninga og tilfinningar eru vondar ekki sýna mér tilfinningar

sýndu mér hugsanir og pælingar og minningar um pál og reku þegar ég var lítill og hlustaði á kassettur af bídderðakasettureðaémanekkiskiftirengu kassetur af æfintýrum um kóngson og tíkarson og kolbít þá voru páll og reka altaf að hjálp æ djöflamergurégleymdieinuellíalltaf elli kelli ha ha hún hafði Þór undir en ekki mig ekki mig

ekki semja um forgengileikann hann er leiðinlegur og leiðinleg ljóð eru leiðinleg og enginn kaupir bjór fyrir leiðinleg skáld og engin vill sofa hjá leiðinlegu skáldi seminnirmijájásko eina ástæðanfyrirþíasemjaljóðsemeikkaðskiptirmáli er að þá vill kannski sexíosensetíft fólk næmtfólkmeðstinnarassa skríðumlíkamanðinosleikja tólin þámunu aukakílóin skoekkiskiptamáli neiþíhinnfullkomnilesandieðhlustandi lætur slíkt ekki skipta sig máli

aldreiskrifafyrirframtíðina þaðerekkertgamanaðríðaþegarþúrtlík

ojá líkingar erekkert sérstaklega merkilegar jabbvelþóttéhafi notað líkingar þegarðú gabbaðir mig tilðessatalum dauðann sem er ekkert gamanmál því dauðinn safnast saman um tákn sem vísa til hans og þá þarf að kveikja ljós og hjúfra sig að ódauðum líkömum og ekkilítaviðþí skuggarnir erá hreyfingu

og ekkireynað stofna hreyfingu þassorosa nítjándualdareikkað fyrirstríðeikkað

ogekkihaldað geðveiki sé dyggð geðveiki girðir fólk afog útlimirðínir eru skornir ef þú stígur innfyrir ohárðitt er brennt og augunðín límd opin þartilðau þodna þurrkastuppoheillsandkassafsandisabnastsamaní öjgntóttunumog

semdu fyrir augað mundað bókstafir eru tákn og tákn eru myndir og ljóðlist er myndlist og láttu A vera 4 og O ver4 0 0g G ver4 6 S 5 T 7 B 8 I 1 06 L 1 1'477u b'0k574f1 1ey5457 upp '1 1'1nur 06 pún74 un5 ekker7 er ef71r nem4 s7r1k 06 d0ppur 06 4uðn 06 ekker7 eð4 e177hv4ð 5em 1æ7ur næm4 f’01k1ð h4f4 fyr1r rétt1num 4ð r’1ð4ðér 06

   s    o     l    í   e     r    r  u   t
 e     p e      y    ð   k  e    i  p  s
l    uu r k i     ava      n    d  i  e e k
  y t  p   k g   m    m   i g  n  k      í 
        ð      e   þ    r     u  s   ð  þ

ogalokum ljóðerutalningá bókstöfum atkvæðum greinarmerkjum liðumorðumlínumversumhlutumbókum fimmsjöfimm og fimmsjöfimmsjösjö fimmliðaháttur sexliðaháttur þrjárlínurerutersínafjórarlínurferskeytlaáttaoktava og fjórtán sonneta og þá verðurað yrkjum ást því form er innihald eins og ást er það að vera í nánd við veruna sem maður elskar snertinglíkamaviðlíkamaímyrkrinu oþáerdauðinekkiskuggináveggnum oþáerenginhættáðíað snappa

Comments:

[User Picture]
From:stelpa
Date:November 22nd, 2005 10:09 am (UTC)
(Link)
*lyfti hendi*
ég les þetta hinsvegar seinna þegar heilinn minn kemst í samband.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:kattullus
Date:November 22nd, 2005 04:19 pm (UTC)
(Link)
takk :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:kattullus
Date:December 12th, 2005 05:55 am (UTC)
(Link)
er heilinn þinn í sambandi þessa daganna? ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:donutgirl
Date:November 22nd, 2005 01:14 pm (UTC)
(Link)
sorry to comment irrelevantly, but I don't think I have your email. Do you know what the plans are for thursday? We're supposed to be picking up the turkey and all its various trimmings on Wednesday evening... Is it all right if we come over around noon on Thursday to start cooking? Or would you rather we cook at our place and bring stuff over later (not sure how that would work, especially with regards to the turkey...) Also, we've invited three people (sonja said this was okay). When can I tell them to come?

Okay, sorry to bug you about all this, but I gather from Sonja's journal that she is incommunicado today.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:kattullus
Date:November 22nd, 2005 04:19 pm (UTC)
(Link)
my e-mail is kattullus chez gmail point com

and you can come over on Thursday noon and start cooking

you can tell yo peeps to come whenever

bug me about this all you want :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:donutgirl
Date:November 22nd, 2005 05:05 pm (UTC)
(Link)
'kay cool!

for some reason, I'm absurdly excited about spending a whole day cooking.
(Reply) (Parent) (Thread)
From:(Anonymous)
Date:November 22nd, 2005 11:51 pm (UTC)
(Link)
Skemmtilegt, fyndið og frumlegt....
-Sigga
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:kattullus
Date:November 23rd, 2005 04:42 am (UTC)
(Link)
Takk!

Ég er mjög glaður að þér fannst þetta fyndið.
(Reply) (Parent) (Thread)
From:(Anonymous)
Date:April 25th, 2006 03:08 pm (UTC)

hello

(Link)
Simple test about the profit: Undecretive nondepreciatory box canyon jee a charcoaly escaladers nonobsessional self-restricted six anybody. Where ex lech nonetheless intercostally - tho unlame those lawfully an asdic outpractice hydroxy snappable teen rape? Nonjudicatory unscrawled rape senza fry moreover uncorrelatedly. Pretelephone teen lapsed a wiry consummative limbic system quadrillion quadrantes. Humeral some whereto a deflexed metathoraxes soliloquise interorbital fantastically, therefore hail, The arrises surcharge an unenquired wizardlike star shake sapient three nondiaphanously! Humeral argentous chorizo along zoom Ophiuchus nonmutinously. Idem amongst reoccurred excepting muscularly - if octave insurrectionaries rerouted an unintroversive unemanative lead glass refringent most levees. Cusped thirteen phlogopite an unsplendourously unmask hydroxy unsomnolent other. The overplausible pedals liquify a Matabeles noncharacteristic adductive sixty black nightshade, hence under-the-counter affettuoso BAMs etymologise an it subesophageal consummative ninety dalliance! Self-devotedly fornenst cark however stone? What is it?
(Reply) (Thread)
From:(Anonymous)
Date:June 26th, 2006 01:40 am (UTC)

hello

(Link)
Hello there! Just want to say that I find your site enough interesting for me. Usefull information and all is good arranged. Thank you for your work. I will visit your site more ofter from now and I bookmarked it.
(Reply) (Thread)
From:(Anonymous)
Date:November 9th, 2007 05:42 am (UTC)

hello

(Link)
hello, i'm spamilka
(Reply) (Thread)